Algemene Voorwaarden & Privacy Policy

laatst bewerkt: 5 September 2019
Algemene Voorwaarden
Artikel 1: Definities
1.1 Webdesigner:
Alle webdesign bureaus en freelancers die aangemeld zijn bij Smartcat.

1.2 Account:
De gegevens die inloggen tot Smartcat mogelijk maakt.

1.3 Profiel:
Bevat alle informatie van de webdesigner die wordt opgeslagen bij Smartcat. (bedrijfsnaam, logo, hero-afbeelding, KvK nummer, website URL, vestigingsplaats,  e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsomschrijving en Google reviews)

1.4 Dashboard:
Persoonlijke pagina van de webdesigner die niet publiekelijk toegangelijk is.

1.5 Platform:
Smartcat.nl, Smartcat.be en eventuele andere titels die later worden toegevoegd.

1.6 Opdrachtgever:
Iedereen die via Smartcat in contact komt met een webdesigner.

1.7 Lidmaatschap:
Verleend rechten aan de webdesigner om gebruik te maken van de services en functionaliteiten van Smartcat.

1.8 Offerte aanvraag:
De totstandkoming van een door de gebruiker aangevraagde offerte d.m.v. het offerteformulier van de webdesigner.
Artikel 2: Aanmelding Smartcat
2.0 Lid worden van Smartcat kost is vooralsnog gratis. Zie artikel 3 voor meer informatie.

2.1 Iedere webdesigner maakt zelf een profiel aan op Smartcat d.m.v. het registratieformulier.

2.2 Na aanmaak van een profiel zijn webdesigners zelf  in staat om hun profielgegevens te veranderen, maar kunnen de benodigde wijzigingen ook sturen naar support@smartcat.nl. Wij zullen - na ontvangst - binnen 48 uur de wijzigingen doorvoeren op de desbetreffende profielpagina.

2.3 Het is niet toegestaan om vervalste, onjuiste of vervormde (biografische) informatie te gebruiken voor het opzetten van een profiel op Smartcat. Indien dit wel wordt gedaan, is Smartcat geacht om het desbetreffende profiel per direct te verwijderen.

2.4 Iedere offerte aanvraag die via het platform wordt vergaard kost 35 euro. Dit geldt voor elke legitieme offerte die wordt aangevraagd.

2.5 Na aanmelding bij Smartcat ontvangt de webdesigner een e-mail met daarin zowel algemene, financiële als opzeggingsinformatie.

2.6 Webdesigners kunnen hun profiel opheffen door dit aan te geven op hun eigen dashboard, of een e-mail te sturen naar support@smartcat.nl. In de e-mail dient duidelijk aangegeven te worden dat het desbetreffende profiel wordt opgezegd. Indien de betaling van het kalenderjaar nog gaande is, wordt het profiel online gehouden totdat deze verlopen is. Tenzij anders aangegeven door de webdesigner.

2.7 Google testimonials zijn geen verplicht onderdeel van het profiel, en hoeft niet ingevuld te worden door de webdesigner.

2.8 Smartcat heeft altijd het recht om zonder opgave van redenen een aanmeldingsverzoek te weigeren.

2.9 Webdesigners kunnen zich niet aanmelden voor meerdere plaatsen).

2.10 De overeenkomst tussen de webdesigner en Smartcat komt schriftelijk tot stand en/of door de digitale inschrijving via het registratieformulier.
Artikel 3: Kosten en betaling
3.0 Alle genoemde bedragen op Smartcat zijn exclusief  21% BTW.

3.1 Smartcat behoudt zich het recht om de prijzen te wijzigen.  

3.2 Vanaf de dag dat er een overeenkomst wordt gesloten heeft de webdesigner 7 dagen om de overeenkomst te herzien en het lidmaatschap af te zeggen.

3.3 Webdesigners betalen 35 euro exclusief btw per offerte die wordt aangevraagd.

3.4 Een Smartcat lidmaatschap bestaat is voor onbepaalde tijd.

3.5 Een lidmaatschap is gratis en vrij van kosten.

Artikel 4: Rol Smartcat
4.0 Smartcat is geen intermediair of iets van deze aard.

4.1 Smartcat faciliteert een platform van webdesigners en webdevelopers met als doel om ze in contact te brengen met lokale opdrachtgevers.

4.2 Smartcat doet zijn uiterste best om het platform up-to-date te houden en ervoor te zorgen dat alles naar behoren functioneerd.
Artikel 5: Aansprakelijkheid
5.1 Smartcat garandeert dat de door haar gebruikte software up-to-date is, zowel de database van het platform als het platform zelf.

5.2 Smartcat geeft geen garanties over de functionaliteit en compatibiliteit met soortelijke internetbrowsers. 5.3 Smartcat kan niet garanderen dat opdrachtgever een geschikte webdesigner aantreft op het platform.

5.4 Smartcat is in geen enkel geval aansprakelijk voor eventuele misstanden of problemen die ontstaan tussen opdrachtgever en webdesigner.

5.5 Smartcat is nimmer aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit een samenwerking tussen opdrachtgever en webdesigner. 

Privacy verklaring
De privacyverklaring op deze pagina is van toepassing op alle bezoekers van dit platform. Indien u niet akkoord gaat met de onderstaande privacyverklaring dient u het platform te verlaten. Indien u niet wenst om uw persoonsgegevens aan Verantwoordelijke te verstrekken, is Verantwoordelijke niet in staat om de diensten aan u te leveren. Hierdoor kan het zijn dat Verantwoordelijke niet kan voldoen aan de contractuele, wettelijke en de noodzakelijke verplichtingen. Eventuele nadelige gevolgen door het niet verstrekken van de persoonsgegevens liggen in dergelijke geval bij u.

Persoonsgegevens
Smartcat verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als u met ons een overeenkomst sluit. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:
 - Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP
-adres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch- Gegevens over jouw activiteiten op onze website- Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via support@Smartcat.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Smartcat verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij je af te leveren- Smartcat analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
- Smartcat volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
- Smartcat verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Smartcat bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld Jouw persoonsgegevens (naam, adres, e-mail, telefoonnummer en bankgegevens) die je bij ons achterlaat bij het plaatsen van een bestelling, worden zeven jaar bewaard vanaf het laatste moment van dienstverlening. Dit is de wettelijke bewaartermijn volgens de Nederlandse overheid. Deze gegevens hebben wij bovendien nodig voor het uitvoeren van de overeenkomst. 
 Delen van persoonsgegevens met derden
Smartcat verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Smartcat blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Smartcat gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Smartcat gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Analytische cookies
Google Analytics
Met Google Analytics kunnen we meten hoe je onze website gebruikt en waar je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze website te verbeteren. Met de data die wij verzamelen kunnen we inzien welke pagina’s goed of slecht ervaren worden. Met deze insights kunnen we snelle, gepaste aanpassingen maken. De cookie komt van Google en blijft maximaal 26 maanden bewaard. Wij delen uw informatie niet met derden
Analytische cookies
Facebook
De Facebook Pixel cookie ziet welke pagina’s je bekijkt en hoe lang je op een bepaalde pagina surft. Met deze informatie kunnen we je relevante advertenties tonen op Facebook. Zonder deze cookies loop je persoonlijke aanbiedingen mis. De cookie blijft maximaal 2 maanden staan.

Google Adwords
Met deze cookies kan worden bijgehouden welke producten u bekijkt. Zo kunnen we u relevante advertenties aanbieden op onze partnersites. Ook meten deze cookies de clicks naar onze websites, zodat advertentiecampagnes geoptimaliseerd kunnen worden. Deze cookies komen van Google en worden maximaal 2 jaar bewaard. Wij delen uw informatie niet met derden.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Smartcat en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdragen van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar support@Smartcat.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Smartcat wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoongegevens beveiligen
Smartcat neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via support@Smartcat.nl